Tehtäväkäskyt

Acidus_an_basicus_TK_ha

Acidus_an_basicus_TK_ha_r

Acidus_an_basicus_TK_orvi

Acidus_an_basicus_TK_sipuru

Aenigma_valutidinis_TK_orvi

Aenigma_valutidinis_TK_sipuruha

Aenigma_valutidinis_TK_sipuruha_r

Animalia_hortensia_TK_orvi

Animalia_hortensia_TK_sipuruha

Animalia_hortensia_TK_sipuruha_r

Auxilium_primum_TK_orvi

Auxilium_Primum_TK_ruha

Auxilium_Primum_TK_ruha_r

Auxilium_Primum_TK_sipu

Boni_mores_TK_ha

Boni_mores_TK_ha_r

Boni_mores_TK_orvi

Boni_mores_TK_sipuru

Cubile_TK_sipuruha

Cubile_TK_sipuruha_r

Didelphis_virginiana_artikkeli_ruha

Didelphis_virginiana_TK_orvi

Didelphis_virginiana_TKa_ruha

Didelphis_virginiana_TKb_ruha

Didelphis_virginiana_TKb_ruha_r

Experimentum_Kalmium_TK_orvi

Experimentum_Kalmium_TK_sipuruha

Experimentum_Kalmium_TK_sipuruha_r

HorologiumI_TK_ha

HorologiumI_TK_ha_r

HorologiumI_TK_orvi_hiihto

HorologiumI_TK_pu

HorologiumI_TK_ru

HorologiumI_TK_si

HorologiumII_TK_ruha

HorologiumII_TK_ruha_r

HorologiumII_TK_sipu

Incendium_Aboense_TK_orvi

Incendium_Aboense_TK_sipuruha

Incendium_Aboense_TK_sipuruha_r

Mantica_botanica_TK_ruha

Mantica_botanica_TK_ruha_r

Mantica_botanica_TK_sipu

Mappa_alba_TK_ruha

Mappa_alba_TK_ruha_r

Mappa_vetus_TK_sipuruha

Mappa_vetus_TK_sipuruha_r

Mary_Galley_rakennusohje_orvi

Mary_Galley_TK_orvi

Mary_Galley_TK_ruha

Mary_Galley_TK_ruha_r

Mary_Galley_TK_sipu

Ovum_an_gallina_TK_ruha

Ovum_an_gallina_TK_ruha_r

Planetae_TK_orvi

Planetae_TK_sipuruha

Planetae_TK_sipuruha_r

Planisphaerium_TK_ruha

Planisphaerium_TK_ruha_r

Prelum_plantartum_TK_ru

Prelum_plantarum_TK_ha

Prelum_plantarum_TK_ha_r

Prelum_plantarum_TK_orvi

Prelum_plantarum_TK_sipu

Proverbia_latina_TK_orvi

Proverbia_latina_TK_sipuruha

Proverbia_latina_TK_sipuruha_r

Quorsum_TK_orvi

Quorsum_TK_ruha

Quorsum_TK_ruha_r

Quorsum_TK_sipu

Remedia_et_medicamenta_TK_sipuruha

Remedia_et_medicamenta_TK_sipuruha_r

Sorbotium_Kalmi_TK_orvi

Sorbotium_Kalmi_TK_sipuruha

Sorbotium_Kalmi_TK_sipuruha_r

Spira_pistoria_in_aqua_cocta_TK_sipuruha

Spira_pistoria_in_aqua_cocta_TK_sipuruha_r

Sutura_decussata_TK_ha

Sutura_decussata_TK_ha_r

Sutura_decussata_TK_ru

Systema_periodicum_TK_orvi

Systema_periodicum_TK_sipuruha

Systema_periodicum_TK_sipuruha_r

Vestigatio_Kalmia_kupittaan_puisto

Vestigatio_Kalmia_TK_ruha

Vestigatio_Kalmia_TK_ruha_r

Vestigatio_Kalmia_TK_sipu

Viri_et_feminae_scientiarum_petri_TK_orvi

Viri_et_feminae_scientiarum_petri_TK_sipuruha

Virietfeminae_scientiarumpetri_TK_sipuruha_r