Kilpailukutsu

Lounais-Suomen Partiopiiri ry. ja Kaakkois-Turun alueen lippukunnat toivottavat kaikki pt-kisailusta kiinnostuneet partiolaiset tervetulleeksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partiotaitojen suomenmestaruuksien talvikilpailuihin Vestigatio Kalmiaan Turkuun 5.–6.3.2016.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.8.2009 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä. Lisäksi voimassa on sääntömuutoskokeilu, joka koskee oranssin ja vihreän sarjan sarjajakoa (7 §) sekä kilpailukutsun sisältöä (18 §). Sääntöjen 9 §:stä huolimatta kilpailuun osallistuvien vartioiden lukumäärää ei rajoiteta.

Osanotto-oikeus

Osanotto-oikeus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla. Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on Kuksa-jäsenrekisterissä merkitty, ellei kyseinen piiri vahvista kilpailijalle muuta lippukuntaa. Kilpailuvartion jäsen voi kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.

Sarjajako

Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa, poika- ja sekavartiot vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Osanottajien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Ikä on toisin sanoen kilpailuvuosi miinus osanottajan syntymävuosi.

Oranssi ja vihreä sarja
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi 12−17-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta (sääntömuutoskokeilu 7 §, voimassa 1.4.2013 alkaen). Kilpailureitin pituus on 9 kilometriä.

Sininen ja punainen sarja
Kilpailuvartiossa on neljä 14−18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus on 19 kilometriä.

Ruskea ja harmaa sarja
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Molempien sarjojen sisällä ratkotaan lisäksi vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden välillä, joiden jäsenet ovat 18−22-vuotiaita. Kilpailureitin pituus ilman vapaaehtoisia lisärasteja on ruskeassa sarjassa 21 kilometriä ja harmaassa sarjassa 28 kilometriä.

Oranssin ja vihreän sarjan kilpailu on päiväkilpailu, muut sarjat kilpailevat yön yli. Kilpailun yhteydessä ratkaistaan partiopiirien välinen mestaruus.

Etenemistapa

Kilpailu käydään päiväsarjojen osalta hiihtäen, mikäli lumitilanne sen sallii. Yösarjojen osalta kilpailu käydään lauantain osalta hiihtäen, mikäli lumitilanne sen sallii ja sunnuntain osalta jalan.

Kaksikielisyys

Kilpailun kaikki tehtäväkäskyt käännetään myös ruotsin kielelle. Kilpailuvartiot, joiden äidinkieli on ruotsi, saavat tehtäväkäskyt halutessaan myös ruotsin kielellä.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailuvartioittain Kuksa-jäsenrekisterin kautta osoitteessa kuksa.ptkis.at viimeistään perjantaina 19.2.2016. Oranssin ja vihreän sarjan osallistumismaksu on 70 euroa/vartio ja muilla sarjoilla 90 euroa/vartio.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista perjantaihin 26.2.2016 asti edellä mainitulla tavalla. Jälki-ilmoittautumismaksu on oranssilla ja vihreällä sarjalla 105 euroa/vartio ja yösarjoilla 135 euroa/vartio.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry laskuttaa kunkin piirin osallistumismaksut kootusti yhdellä laskulla ilmoittautumisajan päätyttyä. Piirit laskuttavat osallistuvia kilpailuvartioitaan omien käytäntöjensä mukaisesti.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava mahdolliset erityisruokavaliot sekä vartion majoitus– ja ruokailutarve ennen tai jälkeen kilpailun. Vartiot voivat samalla halutessaan tilata iltapalan ja aamupalan. Ilta- ja aamupala on tarkoitettu kisakeskuksessa yöpyville, ei kilpailun aikana nautittavaksi. Ylimääräiset ateriat laskutetaan osallistumismaksujen kanssa. Aterioiden hinnat kerrotaan ilmoittautumislomakkeessa.

Kilpailusta poisjäävän vartion maksuja ei palauteta, mutta piiri voi asettaa tilalle toisen vartion samaan sarjaan. Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, kuljetukset kilpailun aikana, peseytymis-, saunomis- ja uintimahdollisuuden uimahallissa kilpailun jälkeen, yhden lämpimän aterian maaliintulon jälkeen, lattiamajoituksen (pe–su) sitä tarvitseville sekä mestaruusmitalit, kunniakirjat ja palkinnot parhaiten menestyneille vartioille.

Vartioita suositellaan saapumaan kilpailupaikalle piirien järjestämillä yhteiskuljetuksilla. Ilmoittautumisen yhteydessä vartioita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa yhteiskuljetusta kohtaan. Järjestäjä toimittaa tiedot kullekin partiopiirille, jotka laskuttavat yhteiskuljetusmaksut omilta kisavartioiltaan omien käytäntöjensä mukaisesti. Yhteiskuljetukset eivät sisälly kilpailun osanottomaksuihin.

Ennakko-ohje

Kilpailua koskevaa ennakkotietoa julkaistaan kilpailun verkkosivuilla osoitteessa vestigatiokalmia.ptkis.at. Ennakko-ohje julkaistaan 24.2.2016 mennessä ja toimitetaan kilpailuvartioille sähköpostitse. Mikäli vartio haluaa ennakko-ohjeen paperisena, on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Vuoden 2015 mestarit

Oranssi sarja: Napaketut, Kyynärön Kiertäjät (Häme)
Vihreä sarja: Ja-HA, Tampereen Kotkat (Häme)
Sininen sarja: JOSS, Viherlaakson Peurat (PäPa)
Punainen sarja: Pa-Ha, Tampereen Kotkat (Häme)
Ruskea sarja: ViKy, Tampereen Lokit (Häme)
Harmaa sarja: Naali, Kajaanin Korvenpojat (J-SP)

Vaeltajasarja, harmaa: Poro, Harjun Pojat (Häme)
Vaeltajasarja, ruskea: vaeltajamestaruutta ei ratkaistu

Piirien välinen kilpailu: Hämeen Partiopiiri ry

Kyseisiä piirejä pyydetään huolehtimaan kiertopalkintojen toimittamisesta kaiverrettuina kilpailukeskukseen ennen kilpailun alkua.

Järjestäjät ja lisätietoja

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Kilpailunjohtaja
Juha Nappu
Ilpoisten Vuorenkävijät
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 500 5522

Järjestelysihteeri
Laura Mäkinen
Lätynkääntäjät
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 766 0844

Vestigatio Kalmian verkkosivut

Vestigatio Kalmian Facebook-sivu

Vestigatio Kalmian kilpailukutsu (Partio 3/2015)


Tävlingskallelse

Sydvästra Finlands Scoutdistrikt rf och scoutkårerna i sydöstra Åbo önskar alla scouter som är intresserade av scoutfärdighetstävlingar välkomna till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s (FS) scoutfärdighets-FM Vestigatio Kalmia i Åbo 5.-6.3.2016.

Regler

I tävlingen följs de regler som FS godkänt för scoutfärdighetstävlingar 1.8.2009. Dessutom prövas en regelförändring som gäller serieindelningen i den orangea och den gröna serien (§ 7) samt innehållet i tävlingsinbjudan (§ 18). Trots § 9 i reglerna begränsas antalet patruller i tävlingen inte.

Deltagarrätt

Deltagarrätt har de scouter i FS som betalat medlemsavgiften för år 2016. Patrullmedlemmen anses tillhöra till den kår och det distrikt som uppges i medlemsregistret Kuksa, ifall distriktet i fråga inte bekräftar en annan kår för medlemmen. Medlemmen i en tävlingspatrull kan tävla endast för en kår under ett kalenderår.

Serieindelning

Flickpatrullerna tävlar i den orangea, den blå och den bruna serien, pojk- och blandpatruller i den gröna, den röda och den grå serien. Deltagarnas ålder räknas enligt vad deltagaren fyller under tävlingsåret. Med andra ord räknas åldern genom att subtrahera deltagarens födelseår från tävlingsåret.

Den orangea och den gröna serien
Tävlingspatrullen består av fem 12–17-åriga medlemmar från samma scoutkår. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 73 år (regelförändringsprövning § 7, i kraft från och med 1.4.2013). Tävlingsrutten är 9 km lång.

Den blå och den röda serien
Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Tävlingsrutten är 19 km lång.

Den bruna och den grå serien
Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar. Under tävlingen avgörs dessutom roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18-22 år gamla. Tävlingsruttens längd utan de frivilliga tilläggskontrollerna är i den bruna serien 21 km och i den grå serien 28 km.

För den orangea och den gröna serien är tävlingen en dagstävling, de andra seriernas tävling varar över natten. Under tävlingen avgörs distriktsmästerskapet.

Förflyttning

Dagsserierna förflyttar sig på skidor, ifall snöläget så tillåter. Samma gäller för nattserierna på lördagen. På söndagen tar patrullerna sig fram till fots.

Tvåspråkighet

Alla tävlingens orderbrev översätts även till svenska. De tävlingspatruller som har svenska som modersmål får, ifall de vill, orderbrev även på svenska.

Anmälan och deltagaravgift

Anmälning till tävlingen görs patrullvis genom medlemsregistret Kuksa på adressen kuksa.ptkis.at senast fredagen 19.2.2016. Deltagaravgiften för den orangea och den gröna serien är 70 euro/patrull och för de övriga serierna 90 euro/patrull.

Efteranmälan är möjlig fram till fredagen 26.2.2016 genom Kuksa. Efteranmälningsavgiften är för den orangea och den gröna serien 105 euro/patrull och för nattserierna 135 euro/patrull.

Sydvästra Finlands Scoutdistrikt rf fakturerar varje scoutdistrikts alla deltagaravgifter med en faktura efter att anmälningstiden har gått ut. Distrikten fakturerar sina tävlingspatruller enligt sina egna rutiner.

I samband med anmälningen bör eventuella specialdieter och patrullernas behov av övernattning och måltider före eller efter tävlingen anmälas. På samma gång kan patrullerna beställa kvällsmål och frukost, som är menade för dem som övernattar i tävlingscentret, inte under tävlingens gång. De extra måltiderna faktureras i samband med deltagaravgifterna. Måltidernas priser framgår av anmälningsblanketten.

Uteblivna patrullers deltagaravgifter returneras inte men distriktet kan i stället utse en ersättande patrull i samma serie. Deltagaravgiften innehåller materialet som delas ut under tävlingen, transporter under tävlingen, tvätt-, bastu- och simmöjlighet i simhall efter tävlingen, en varm måltid efter tävlingen, golvövernattning (fre-sö) för dem som behöver samt mästerskapsmedaljer, diplom och priser till de mest framgångsrika patrullerna.

Patrullerna rekommenderas anlända till tävlingsplatsen med distriktens gemensamma transporter. Patrullerna bes i samband med anmälningen att anmäla sitt intresse för gemensam transport. Arrangören skickar vidare uppgifterna till varje scoutdistrikt som fakturerar avgiften för den gemensamma transporten av sina egna tävlingspatruller enligt egen praxis. De gemensamma transporterna ingår inte i tävlingens deltagaravgifter.

Förhandsinstruktion

Förhandsinstruktioner om tävlingen publiceras på tävlingens webbsida på adressen vestigatiokalmia.ptkis.at. Förhandsinstruktionen publiceras senast den 24.2.2016 och skickas till deltagarna per e-post. Ifall patrullen vill ha förhandsinstruktionen som pappersversion bör detta nämnas i samband med anmälan.

Mästare år 2015

Orangea serien: Napaketut, Kyynärön Kiertäjät (Häme)
Gröna serien: Ja-HA, Tampereen Kotkat (Häme)
Blå serien: JOSS, Viherlaakson Peurat (PäPa)
Röda serien: Pa-Ha, Tampereen Kotkat (Häme)
Bruna serien: ViKy, Tampereen Lokit (Häme)
Grå serien: Naali, Kajaanin Korvenpojat (J-SP)

Roverscoutserien, grå: Poro, Harjun Pojat (Häme)
Roverscoutserien, brun: (roverscoutmästerskapet avgjordes inte)

Distriktsmästerskapet: Hämeen Partiopiiri ry

De ovannämnda distrikten bes se till att de ingraverade vandringspriserna tas till tävlingscentret före tävlingens början.

Arrangörer och tilläggsinformation

Sydvästra Finlands Scoutdistrikt rf

Tävlingsledare
Juha Nappu
Ilpoisten Vuorenkävijät
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 500 5522

Tävlingssekreterare
Laura Mäkinen
Lätynkääntäjät
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 766 0844

Vestigatio Kalmias webbsida

Vestigatio Kalmias Facebook-sida

Vestigatio Kalmias tävlingskallelse (Scoutposten 3/2015)