Hiihdettäessä varusteiden jättömahdollisuus yörastilla

Mikäli lumitilanne sallii hiihtämisen, on yösarjojen kilpailijoilla sääntöjen 11 § pykälästä poiketen mahdollisuus jättää hiihto- ja yöpymisvarusteitaan yörastille.

Mikäli kilpailu joudutaan lumitilanteesta johtuen käymään myös lauantaina jalan, varusteiden jättömahdollisuutta ei ole.

Kummassakaan tapauksessa, yörastilla ei ole varusteiden täydennysmahdollisuutta.

Asia ohjeistetaan yksityiskohtaisesti kilpailun ennakko-ohjeessa, joka julkaistaan viimeistään 24.2.2016.